żółty agregat prądotwórczy

Jaki agregat prądotwórczy najlepiej sprawdzi się do użytku domowego?

Powszechnie znane jest wykorzystanie agregatów prądotwórczych na dużych imprezach plenerowych, koncertach czy pokazach filmowych. Coraz częściej jednak klienci doceniają także stosowanie agregatów w użytku domowym. Przydają się nie tylko, gdy zabraknie prądu w sieci, ale także do niektórych prac w ogrodzie z wykorzystaniem elektronarzędzi. Jak wybrać odpowiednie urządzenie do domu? 

Continue reading
kable elektryczne w skrzynce rozdzielczej

Budowa linii kablowych krok po kroku

Każda instalacja elektryczna musi spełniać wymogi stawiane przez przepisy oraz potrzeby wynikające z przeznaczenia budynku, pomieszczeń oraz urządzeń. Od czego zacząć budowę? Jakie są kolejne etapy? Przeczytaj nasz krótki artykuł.
Aby przyłączyć budynek do sieci elektrycznej, trzeba wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. W warunkach technicznych powinno znaleźć się określenie rodzaju przyłącza, miejsce usytuowania złącza, licznika i wszystkich wymaganych zabezpieczeń. 
Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz w nowelizacji ustawy z 2017 roku.

Projekt i budowa linii kablowych

Przewody i kable powinny być poprowadzone w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniem oraz wymianę lub naprawę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku. Trasa przebiegu kabli musi znaleźć się w odpowiednich odległościach od innych instalacji (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej). Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki.
Budowę linii kablowych należy powierzyć specjalistom z uprawnieniami do świadczenia usług elektrycznych, a przed jej rozpoczęciem trzeba podpisać umowę z zakładem energetycznym. Trasy prowadzenia przewodów powinny być proste, równoległe do krawędzi ścian i stropów. Przy projektowaniu trasy kablowej trzeba brać pod uwagę przeszkody, planowane obciążenia wynikające z masy kabli i przewodów. Należy też uwzględnić rezerwę w korytku, która umożliwi poprowadzenie dodatkowych kabli w przyszłości. Niezwykle ważne jest oznaczenie kabli odpowiednimi kolorami i cyframi. Będzie to miało znaczenie w przypadku konieczności napraw i modernizacji. Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki oraz zgłoszone do zakładu energetycznego, który wykona inwentaryzację powykonawczą. Dopiero wtedy można założyć licznik.

pomiary elektryczne

Jakie pomiary elektryczne trzeba wykonać do odbioru budynku?

Zanim budynek zostanie oddany do użytku, trzeba sporządzić między innymi protokół odbioru instalacji elektrycznej. To dokument, który potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem i może być bezpiecznie eksploatowana. Odbiór instalacji elektrycznej to oględziny, jak np. sprawdzenie doboru przewodów ze względu na obciążalność prądową, czy sprawdzenie poprawności połączeń przewodów, podczas których dokonuje się też pomiarów elektrycznych. Jakich?

Continue reading
agregat

Zalety i zastosowania mobilnych agregatów prądotwórczych

Agregat prądotwórczy to samodzielne urządzenie, które jest źródłem energii. Składa się on z prądnicy z magnesami stałymi lub elektromagnesami napędzanej silnikiem spalinowym oraz urządzeniami pomocniczymi. Może być montowany na stałe lub przenoszony z miejsca na miejsce. W poniższym tekście przedstawiamy mobilne agregaty prądotwórcze. 

Mobilne agregaty prądotwórcze dzięki niewielkim rozmiarom i przystępnej cenie są dosyć popularnymi urządzeniami nadającymi się do stosowanie w wielu miejscach. Niektóre z nich wyposażone są w kółka oraz specjalne obudowy wyciszające lub chroniące przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co dodatkowo rozszerza możliwości ich zastosowania.

Agregaty mobilne nadają się zarówno do użytku prywatnego, jak i w dużych organizacjach. Prywatnie często wykorzystywane są na działkach i kempingach. Pozwalają na podłączenie urządzeń z daleka od zwykłego źródła prądu. Zależnie od mocy agregatu może o zasilać różne, nawet bardzo skomplikowane maszyny. 

W jakich sytuacjach najczęściej stosuje się agregaty mobilne?

Agregaty mobilne mogą zasilać urządzenia medyczne, wiertarki, szlifierki, kompresory, a nawet betoniarki. Często korzystają z nich majsterkowicze – amatorzy. Znajdują też zastosowanie w profesjonalnych warsztatach samochodowych, pracowniach artystycznych. Dobrze znane jest ich zastosowanie przy organizacji wszelkich imprez plenerowych. Zapewniają oświetlenie i nagłośnienie w miejscach pozbawionych źródła prądu. Dzięki nim można organizować festyny, koncerty czy plenerowe pokazy filmowe nawet na dzikiej plaży lub w środku lasu. 

Tam, gdzie znajduje się źródło prądu, agregaty przydają się jako zasilanie awaryjne. Każda placówka medyczna jest wyposażona w agregaty, które są zabezpieczeniem ciągłej pracy urządzeń podtrzymujących życie. Zapewniają one niezawodne i nieprzerwane działanie wielu instytucji, przedsiębiorstw i innych organizacji. Agregaty mobilne są łatwiejsze w użytkowaniu od stacjonarnych, ich stosowanie nie wymaga żadnych pozwoleń. 

agregat

Ile kosztuje wynajęcie agregatu prądotwórczego?

Agregaty prądotwórcze to urządzenia wykorzystywane wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości podłączenia się do innego źródła prądu elektrycznego. Tak może być na placu budowy, w czasie robót drogowych czy na działce oddalonej od innych siedzib ludzkich. Wtedy agregatu potrzebujemy zwykle na dłuższy czas. Nieraz jednak pojawiają się sytuacje nagłe, gdy brakuje prądu tylko na krótko, a pewne urządzenia muszą działać nieustannie. Wtedy przydaje się wynajem generatora na jeden lub kilka dni.

Jakie czynniki wpływają na koszty wynajmu generatora?

Na cenę wynajęcia generatora prądotwórczego wpływa wiele czynników i zależnie od tego indywidualne koszty mogą być bardzo różne. Wśród najważniejszych zmiennych możemy wyróżnić:

 • Typ konkretnego urządzenia, to znaczy przede wszystkim, czy jest ono jedno- czy trójfazowe. Te pierwsze mają bardziej ograniczone zastosowanie, mogą zasilać urządzenia RTV i AGD czy oświetlenie. Natomiast agregaty prądotwórcze trójfazowe są droższe, ale też bardziej uniwersalne. Można je podłączać do wszystkich urządzeń budowlanych, drogowych oraz innych maszyn wymagających prądu trójfazowego, dodatkowo posiadają także przyłącza do odbiorników jednofazowych.
 • Moc agregatu, którą dobieramy zależnie od naszych potrzeb. Przy czym warto pamiętać, że nominalna moc agregatu powinna być o około 20-30% wyższa niż suma mocy poszczególnych urządzeń, które mają być do niego podłączone. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku urządzeń, które na rozruch potrzebują dużo większej mocy niż na późniejsze działanie.
 • Czas wypożyczenia, ponieważ generator możemy wypożyczyć na kilka dni albo na miesiąc czy dłuższy okres. Jeśli potrzebujemy agregatu na dłużej, to stawka dzienna zapewne będzie niższa i łatwiej będzie nam negocjować cenę.
 • Zużycie paliwa, które zależy od rodzaju urządzenia oraz od tego, jak długo będzie przez nas użytkowane.

Dopiero po zsumowaniu tych wszystkich czynników można oszacować koszty wynajmu generatora. Jak widać mogą być one bardzo różne zależnie od tego, jakiego rodzaju urządzenia potrzebujemy, na jaki czas i jak bardzo intensywnie będziemy go używać.

mężczyzna montuje rozdzielnicę elektryczną

Jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej?

Rozdzielnica elektryczna to element układu elektroenergetycznego, którego głównym zadaniem jest rozdział oraz przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej między obwodami i podsystemami. Rozdzielnica jest połączeniem między zewnętrzną linią zasilającą budynek a poszczególnymi obwodami, zatem ilość elementów jest dobierana w zależności od potrzeb. W naszym wpisie przyjrzymy się, jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej w praktyce.

Przygotowanie do prac, montaż szyny i podłączenie głównego przewodu

Zanim przystąpimy do prac nad montażem rozdzielnicy, wyłączamy główne zasilanie. Rozdzielnica elektryczna to zwykle skrzynia wykonana z tworzywa sztucznego lub z metalu, która wspiera się na stabilnej szynie. Powinna być ulokowana w takim miejscu, by dostęp do niej nie był w przyszłości w żaden sposób utrudniony. Szynę montuje się zwykle do ściany za pomocą stabilnych wkrętów.

Zaczynamy od podłączenia przewodu głównego, który jest prowadzony od licznika prądu w budynku.

Łączenie poszczególnych obwodów zabezpieczonych oddzielnymi wyłącznikami

Kolejny etap prac to już łączenie poszczególnych obwodów. Obecnie najczęściej każdy obwód jest zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, tzw. bezpiecznikiem lub inaczej korkiem. To kwestia bezpieczeństwa, instalacje elektrycznie bezwzględnie muszą być bezpieczne, ale też możliwość połączenia wszystkich wejść równolegle. Wyprowadzamy z nich przewody, które zasilają poszczególne obwody. Zgodnie z zaleceniami najlepiej do każdego pomieszczenia doprowadzić zasilanie z dwóch faz. To na wypadek awarii jednej z nich.

Dodatkowe zabezpieczenia i sprawdzenie działania rozdzielnicy

W zależności od potrzeb w rozdzielnicy elektrycznej mogą znaleźć się również inne zabezpieczenia, jak wyłączniki różnicowoprądowe, które odłączają instalację od zasilania, gdy pojawi się różnica wartości prądu w przewodach fazowych i zerowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w przypadku uszkodzenia instalacji, gdy prąd „ucieka” na przykład na obudowy urządzeń elektrycznych.

Gdy wszystkie poszczególne elementy rozdzielnicy są skompletowane, połączone, włączamy główne zasilanie i przeprowadzamy test, czy wszystko działa sprawnie.

żarówka i portfel

Jaki jest czas wykonania i koszty przyłączy elektrycznych?

W nowo powstających budynkach instalacja elektryczna niemal zawsze jest wykonywana jako pierwsza, jeszcze przed instalacją wodociągową i kanalizacyjną. Wszystko powstaje oczywiście na bazie precyzyjnych projektów, które są przygotowywane i zatwierdzane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W projekcie instalacji elektrycznej nie ma miejsca na błędy – tak samo jak w realizacji. Ile trwa wykonanie przyłączy elektrycznych i ile to kosztuje?

Czas wykonania uwzględniony w umowie z zakładem energetycznym

Kiedy szukamy informacji na temat tego, ile trwa realizacja przyłączy elektrycznych do nowego budynku, często natrafiamy na wpisy, które omawiają czas realizacji instalacji w domu. Tymczasem czas wykonania przyłączy to nie jest kwestia rozprowadzenia (mówiąc w uproszczeniu) kabli i innych elementów instalacji elektrycznej, a czas podłączenia budynku do sieci. Umowa z zakładem energetycznym, którą podpisujemy po dopełnieniu wszelkich potrzebnych formalności, wskazuje maksymalny termin wykonania przyłącza. To zwykle czas od 1 do 6 miesięcy. I tutaj uwaga, bardzo pozytywna: na czas budowy wykonywane jest tymczasowe, napowietrzne przyłącze prądu.

Cena wykonania przyłączy elektrycznych

Obecnie odchodzimy raczej od przyłączy napowietrznych, dlatego po zakończeniu budowy wykonujemy przyłącze kablowe – tak w języku branżowym określa się odcinek zewnętrzny układany w gruncie. Przyłącze realizuje się od najbliższego słupa, który jest elementem napowietrznej linii energetycznej albo od linii kablowej, która biegnie w ziemi. Ile to obecnie kosztuje? – To zależy oczywiście od długości przyłącza, które trzeba wykonać oraz od stawek danego dostawcy prądu.

Standardowe przyłącze ma maksymalnie 200 m i kosztuje od 150 do 200 zł, ale nie za metr, a za 1 kW. Gdy przyłącze jest dłuższe, za każdy dodatkowy metr zostanie naliczona dodatkowa opłata od 40 do 80 zł. Instalacja elektryczna w nowym domu to zatem nie tylko koszty nie tylko tego, co rozprowadzimy i zamontujemy w naszych wnętrzach. 

generator

Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze przydają się przy nagłych brakach prądu, aby zapewnić ciągłe działanie niezbędnych urządzeń w rolnictwie, służbie zdrowia, straży pożarnej, zakładach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Są również używane są wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Zależnie od potrzeb istnieją agregaty o różnych mocach znamionowych i rozmaitych sposobach działania. Bardzo ważna jest ich bezpieczna obsługa, aby urządzenia te działały poprawnie i nie stanowiły zagrożenia podczas swojej pracy.

Jak bezpiecznie obsługiwać agregat?

Aby zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania agregatu prądotwórczego, bardzo ważne jest jego obsługiwanie przez odpowiednio przeszkolonego i uprawnionego do tego operatora. Pozostałe zasady, które również są istotne, to przede wszystkim:

 • Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed jego włączeniem, ponieważ każdy model może mieć pewne specyficzne zasady związane z obsługą.
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp w czasie uruchamiania urządzenia, ponieważ nawet drobne zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje.
 • Sprawdzenie podłoża, na którym umieszczamy agregat prądotwórczy – czy powierzchnia jest równa i czy nie rozlano na niej paliwa ani innych cieczy.
 • Zabezpieczenie otoczenia przed przypadkowym dotknięciem agregatu przez dzieci lub dorosłych, ponieważ jego powierzchnia silnie się nagrzewa i może to grozić poparzeniem.
 • Sprawdzenie przed włączeniem urządzenia, w którą stronę wyrzucane będą spaliny i czy będą w odpowiedni sposób odprowadzane na zewnątrz, aby trujące gazy nie kumulowały się wewnątrz pomieszczenia.
 • Przed uruchomieniem agregatu istotne jest również sprawdzenie stanu paliwa i uzupełnienie, jeśli jest to potrzebne. Nie wolno tego robić już w czasie jego pracy.
 • Podczas podłączania rozmaitych urządzeń należy sprawdzić, czy ich łączna moc nie jest za wysoka dla możliwości agregatu. Poza tym istotne jest podłączanie konkretnych maszyn jedna po drugiej, a nie wszystkich jednocześnie.
agregat prądotwórczy na białym tle

Kiedy lepiej jest wypożyczyć agregat niż kupić?

Agregaty prądotwórcze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości korzystania z sieci, gdzie dochodzi do awarii lub przerw w dostawie prądu. Agregat prądotwórczy może zasilać stacje transformatorowe, różne maszyny i urządzenia, a nawet całe budynki. Na rynku dostępne są agregaty o różnej mocy, przy czym do obsługi urządzeń o większej mocy trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Continue reading

agregat prądotwórczy

Jak dobrać moc agregatu prądotwórczego?

Agregaty prądotwórcze to bardzo przydatne urządzenia, gdy z różnych względów w danym miejscu brakuje prądu. Sprawdzą się w firmach, szpitalach czy gospodarstwach rolnych, gdzie niebezpieczny może być nawet kilkugodzinny brak elektryczności. Wykorzystuje się je także na placach budowy, imprezach plenerowych, działkach i wszędzie tam, gdzie nie ma doprowadzonego prądu na stałe. W jaki sposób wybrać agregat o mocy optymalnej do naszego zapotrzebowania?

W jaki sposób wybrać optymalny generator prądu?

Zanim kupimy agregat, musimy zastanowić, się, jakie urządzenia będą nim zasilane, a następnie sprawdzić, jaka moc jest potrzebna dla każdego z nich i zsumować je wszystkie razem. W ten sposób będziemy wiedzieli, jakie jest ich łączne zapotrzebowanie na energię i jakiego generatora mamy szukać. Tu jednak trzeba podkreślić, że moc wybranego przez nas agregatu prądotwórczego musi być trochę wyższa niż zsumowana moc wszystkich urządzeń, które mają być przezeń zasilane. Jest to tak istotne przede wszystkim dlatego, że w momencie ich uruchamiania pobierają dużo więcej prądu niż później podczas zwykłej pracy.

Na obudowie każdego z agregatów podane są zwykle dwie wartości – minimalna i maksymalna moc znamionowa. Ta ostatnia wielkość pokazuje najwyższą moc, z jaką urządzenie jest w stanie pracować. Ale nie powinna być to dla nas moc docelowa, ponieważ generator może działać w ten sposób tylko przez krótki czas. Nie zaleca się, by pracował na najwyższych obrotach ciągle, bo może dojść do jego przegrzania i uszkodzenia. Najważniejsza dla nas wartość to moc nominalna, bo jest ona najbliżej rzeczywistej mocy, z którą generator będzie pracował.

To właśnie przede wszystkim na podstawie tej wartości wybieramy potrzebne nam urządzenie. Najlepszym wyborem jest zakup lub wynajem agregatu o mocy trochę większej niż zapotrzebowanie urządzeń, które chcemy do niego podłączyć. Nie warto jednak kupować dużo większego generatora, bo będzie droższy, a nie wykorzystamy go odpowiednio. Wystarczy, by moc naszego agregatu stanowiła od 120 do 150% zapotrzebowania na prąd wszystkich urządzeń, jakie do niego podłączymy. Natomiast w czasie użytkowania warto pamiętać, by podłączać do niego urządzenia, zaczynając od tych, które mają najwyższy rozruchowy pobór mocy, a później kolejne mniejsze, aby nie doszło do przeciążenia.