agregat

Ile kosztuje wynajęcie agregatu prądotwórczego?

Agregaty prądotwórcze to urządzenia wykorzystywane wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości podłączenia się do innego źródła prądu elektrycznego. Tak może być na placu budowy, w czasie robót drogowych czy na działce oddalonej od innych siedzib ludzkich. Wtedy agregatu potrzebujemy zwykle na dłuższy czas. Nieraz jednak pojawiają się sytuacje nagłe, gdy brakuje prądu tylko na krótko, a pewne urządzenia muszą działać nieustannie. Wtedy przydaje się wynajem generatora na jeden lub kilka dni.

Jakie czynniki wpływają na koszty wynajmu generatora?

Na cenę wynajęcia generatora prądotwórczego wpływa wiele czynników i zależnie od tego indywidualne koszty mogą być bardzo różne. Wśród najważniejszych zmiennych możemy wyróżnić:

 • Typ konkretnego urządzenia, to znaczy przede wszystkim, czy jest ono jedno- czy trójfazowe. Te pierwsze mają bardziej ograniczone zastosowanie, mogą zasilać urządzenia RTV i AGD czy oświetlenie. Natomiast agregaty prądotwórcze trójfazowe są droższe, ale też bardziej uniwersalne. Można je podłączać do wszystkich urządzeń budowlanych, drogowych oraz innych maszyn wymagających prądu trójfazowego, dodatkowo posiadają także przyłącza do odbiorników jednofazowych.
 • Moc agregatu, którą dobieramy zależnie od naszych potrzeb. Przy czym warto pamiętać, że nominalna moc agregatu powinna być o około 20-30% wyższa niż suma mocy poszczególnych urządzeń, które mają być do niego podłączone. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku urządzeń, które na rozruch potrzebują dużo większej mocy niż na późniejsze działanie.
 • Czas wypożyczenia, ponieważ generator możemy wypożyczyć na kilka dni albo na miesiąc czy dłuższy okres. Jeśli potrzebujemy agregatu na dłużej, to stawka dzienna zapewne będzie niższa i łatwiej będzie nam negocjować cenę.
 • Zużycie paliwa, które zależy od rodzaju urządzenia oraz od tego, jak długo będzie przez nas użytkowane.

Dopiero po zsumowaniu tych wszystkich czynników można oszacować koszty wynajmu generatora. Jak widać mogą być one bardzo różne zależnie od tego, jakiego rodzaju urządzenia potrzebujemy, na jaki czas i jak bardzo intensywnie będziemy go używać.

mężczyzna montuje rozdzielnicę elektryczną

Jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej?

Rozdzielnica elektryczna to element układu elektroenergetycznego, którego głównym zadaniem jest rozdział oraz przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej między obwodami i podsystemami. Rozdzielnica jest połączeniem między zewnętrzną linią zasilającą budynek a poszczególnymi obwodami, zatem ilość elementów jest dobierana w zależności od potrzeb. W naszym wpisie przyjrzymy się, jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej w praktyce.

Przygotowanie do prac, montaż szyny i podłączenie głównego przewodu

Zanim przystąpimy do prac nad montażem rozdzielnicy, wyłączamy główne zasilanie. Rozdzielnica elektryczna to zwykle skrzynia wykonana z tworzywa sztucznego lub z metalu, która wspiera się na stabilnej szynie. Powinna być ulokowana w takim miejscu, by dostęp do niej nie był w przyszłości w żaden sposób utrudniony. Szynę montuje się zwykle do ściany za pomocą stabilnych wkrętów.

Zaczynamy od podłączenia przewodu głównego, który jest prowadzony od licznika prądu w budynku.

Łączenie poszczególnych obwodów zabezpieczonych oddzielnymi wyłącznikami

Kolejny etap prac to już łączenie poszczególnych obwodów. Obecnie najczęściej każdy obwód jest zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, tzw. bezpiecznikiem lub inaczej korkiem. To kwestia bezpieczeństwa, instalacje elektrycznie bezwzględnie muszą być bezpieczne, ale też możliwość połączenia wszystkich wejść równolegle. Wyprowadzamy z nich przewody, które zasilają poszczególne obwody. Zgodnie z zaleceniami najlepiej do każdego pomieszczenia doprowadzić zasilanie z dwóch faz. To na wypadek awarii jednej z nich.

Dodatkowe zabezpieczenia i sprawdzenie działania rozdzielnicy

W zależności od potrzeb w rozdzielnicy elektrycznej mogą znaleźć się również inne zabezpieczenia, jak wyłączniki różnicowoprądowe, które odłączają instalację od zasilania, gdy pojawi się różnica wartości prądu w przewodach fazowych i zerowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w przypadku uszkodzenia instalacji, gdy prąd „ucieka” na przykład na obudowy urządzeń elektrycznych.

Gdy wszystkie poszczególne elementy rozdzielnicy są skompletowane, połączone, włączamy główne zasilanie i przeprowadzamy test, czy wszystko działa sprawnie.

żarówka i portfel

Jaki jest czas wykonania i koszty przyłączy elektrycznych?

W nowo powstających budynkach instalacja elektryczna niemal zawsze jest wykonywana jako pierwsza, jeszcze przed instalacją wodociągową i kanalizacyjną. Wszystko powstaje oczywiście na bazie precyzyjnych projektów, które są przygotowywane i zatwierdzane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W projekcie instalacji elektrycznej nie ma miejsca na błędy – tak samo jak w realizacji. Ile trwa wykonanie przyłączy elektrycznych i ile to kosztuje?

Czas wykonania uwzględniony w umowie z zakładem energetycznym

Kiedy szukamy informacji na temat tego, ile trwa realizacja przyłączy elektrycznych do nowego budynku, często natrafiamy na wpisy, które omawiają czas realizacji instalacji w domu. Tymczasem czas wykonania przyłączy to nie jest kwestia rozprowadzenia (mówiąc w uproszczeniu) kabli i innych elementów instalacji elektrycznej, a czas podłączenia budynku do sieci. Umowa z zakładem energetycznym, którą podpisujemy po dopełnieniu wszelkich potrzebnych formalności, wskazuje maksymalny termin wykonania przyłącza. To zwykle czas od 1 do 6 miesięcy. I tutaj uwaga, bardzo pozytywna: na czas budowy wykonywane jest tymczasowe, napowietrzne przyłącze prądu.

Cena wykonania przyłączy elektrycznych

Obecnie odchodzimy raczej od przyłączy napowietrznych, dlatego po zakończeniu budowy wykonujemy przyłącze kablowe – tak w języku branżowym określa się odcinek zewnętrzny układany w gruncie. Przyłącze realizuje się od najbliższego słupa, który jest elementem napowietrznej linii energetycznej albo od linii kablowej, która biegnie w ziemi. Ile to obecnie kosztuje? – To zależy oczywiście od długości przyłącza, które trzeba wykonać oraz od stawek danego dostawcy prądu.

Standardowe przyłącze ma maksymalnie 200 m i kosztuje od 150 do 200 zł, ale nie za metr, a za 1 kW. Gdy przyłącze jest dłuższe, za każdy dodatkowy metr zostanie naliczona dodatkowa opłata od 40 do 80 zł. Instalacja elektryczna w nowym domu to zatem nie tylko koszty nie tylko tego, co rozprowadzimy i zamontujemy w naszych wnętrzach. 

generator

Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze przydają się przy nagłych brakach prądu, aby zapewnić ciągłe działanie niezbędnych urządzeń w rolnictwie, służbie zdrowia, straży pożarnej, zakładach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Są również używane są wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Zależnie od potrzeb istnieją agregaty o różnych mocach znamionowych i rozmaitych sposobach działania. Bardzo ważna jest ich bezpieczna obsługa, aby urządzenia te działały poprawnie i nie stanowiły zagrożenia podczas swojej pracy.

Jak bezpiecznie obsługiwać agregat?

Aby zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania agregatu prądotwórczego, bardzo ważne jest jego obsługiwanie przez odpowiednio przeszkolonego i uprawnionego do tego operatora. Pozostałe zasady, które również są istotne, to przede wszystkim:

 • Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed jego włączeniem, ponieważ każdy model może mieć pewne specyficzne zasady związane z obsługą.
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp w czasie uruchamiania urządzenia, ponieważ nawet drobne zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje.
 • Sprawdzenie podłoża, na którym umieszczamy agregat prądotwórczy – czy powierzchnia jest równa i czy nie rozlano na niej paliwa ani innych cieczy.
 • Zabezpieczenie otoczenia przed przypadkowym dotknięciem agregatu przez dzieci lub dorosłych, ponieważ jego powierzchnia silnie się nagrzewa i może to grozić poparzeniem.
 • Sprawdzenie przed włączeniem urządzenia, w którą stronę wyrzucane będą spaliny i czy będą w odpowiedni sposób odprowadzane na zewnątrz, aby trujące gazy nie kumulowały się wewnątrz pomieszczenia.
 • Przed uruchomieniem agregatu istotne jest również sprawdzenie stanu paliwa i uzupełnienie, jeśli jest to potrzebne. Nie wolno tego robić już w czasie jego pracy.
 • Podczas podłączania rozmaitych urządzeń należy sprawdzić, czy ich łączna moc nie jest za wysoka dla możliwości agregatu. Poza tym istotne jest podłączanie konkretnych maszyn jedna po drugiej, a nie wszystkich jednocześnie.
agregat prądotwórczy na białym tle

Kiedy lepiej jest wypożyczyć agregat niż kupić?

Agregaty prądotwórcze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości korzystania z sieci, gdzie dochodzi do awarii lub przerw w dostawie prądu. Agregat prądotwórczy może zasilać stacje transformatorowe, różne maszyny i urządzenia, a nawet całe budynki. Na rynku dostępne są agregaty o różnej mocy, przy czym do obsługi urządzeń o większej mocy trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Continue reading

agregat prądotwórczy

Jak dobrać moc agregatu prądotwórczego?

Agregaty prądotwórcze to bardzo przydatne urządzenia, gdy z różnych względów w danym miejscu brakuje prądu. Sprawdzą się w firmach, szpitalach czy gospodarstwach rolnych, gdzie niebezpieczny może być nawet kilkugodzinny brak elektryczności. Wykorzystuje się je także na placach budowy, imprezach plenerowych, działkach i wszędzie tam, gdzie nie ma doprowadzonego prądu na stałe. W jaki sposób wybrać agregat o mocy optymalnej do naszego zapotrzebowania?

W jaki sposób wybrać optymalny generator prądu?

Zanim kupimy agregat, musimy zastanowić, się, jakie urządzenia będą nim zasilane, a następnie sprawdzić, jaka moc jest potrzebna dla każdego z nich i zsumować je wszystkie razem. W ten sposób będziemy wiedzieli, jakie jest ich łączne zapotrzebowanie na energię i jakiego generatora mamy szukać. Tu jednak trzeba podkreślić, że moc wybranego przez nas agregatu prądotwórczego musi być trochę wyższa niż zsumowana moc wszystkich urządzeń, które mają być przezeń zasilane. Jest to tak istotne przede wszystkim dlatego, że w momencie ich uruchamiania pobierają dużo więcej prądu niż później podczas zwykłej pracy.

Na obudowie każdego z agregatów podane są zwykle dwie wartości – minimalna i maksymalna moc znamionowa. Ta ostatnia wielkość pokazuje najwyższą moc, z jaką urządzenie jest w stanie pracować. Ale nie powinna być to dla nas moc docelowa, ponieważ generator może działać w ten sposób tylko przez krótki czas. Nie zaleca się, by pracował na najwyższych obrotach ciągle, bo może dojść do jego przegrzania i uszkodzenia. Najważniejsza dla nas wartość to moc nominalna, bo jest ona najbliżej rzeczywistej mocy, z którą generator będzie pracował.

To właśnie przede wszystkim na podstawie tej wartości wybieramy potrzebne nam urządzenie. Najlepszym wyborem jest zakup lub wynajem agregatu o mocy trochę większej niż zapotrzebowanie urządzeń, które chcemy do niego podłączyć. Nie warto jednak kupować dużo większego generatora, bo będzie droższy, a nie wykorzystamy go odpowiednio. Wystarczy, by moc naszego agregatu stanowiła od 120 do 150% zapotrzebowania na prąd wszystkich urządzeń, jakie do niego podłączymy. Natomiast w czasie użytkowania warto pamiętać, by podłączać do niego urządzenia, zaczynając od tych, które mają najwyższy rozruchowy pobór mocy, a później kolejne mniejsze, aby nie doszło do przeciążenia.

agregat prądotwórczy

Agregaty prądotwórcze jako awaryjne źródło energii na imprezach i eventach

Różnorodne imprezy i eventy, w tym szczególnie te plenerowe, wymagają długich przygotowań, aby wszystko mogło odbyć się bezpiecznie oraz bez żadnych zakłóceń. Na wszelkich wydarzeniach masowych bardzo ważne staje się znalezienie odpowiednich źródeł energii elektrycznej, ponieważ tylko z ich użyciem mogą działać urządzenia nagłaśniające, oświetlenie, instrumenty muzyczne oraz wiele innych elementów. Czasem jednak okazuje się, że nastąpiła awaria albo dostępny prąd nie jest wystarczający, wtedy nieodzowne stają się agregaty prądotwórcze.

Rola agregatów w nagłych sytuacjach

Agregaty wytwarzające prąd są niezastąpione wtedy, gdy wystąpią nagłe przerwy w dostawie elektryczności z sieci energetycznej. Pozwalają utrzymać zasilanie wszystkich pracujących sprzętów i dzięki temu zapewnić trwanie imprezy bez żadnych przeszkód. Dlatego jeśli jesteśmy osobami planującymi event czy inne zbiorowe wydarzenie, to warto na wszelki wypadek zadbać o wynajęcie agregatu prądotwórczego. Jest to ważne nawet wtedy, gdy gospodarze zapewniają nas, że będziemy mieli do dyspozycji zasilanie z innych źródeł. Jednak dobrze być przygotowanym na wszelkie nagłe okoliczności, takie jak choćby awaria elektryczności czy po prostu zbyt mała moc dostępnego źródła zasilania, gdy okaże się, że trzeba do niego podłączyć bardzo dużą liczbę urządzeń.

Zapewnienie działania wszystkich urządzeń

Organizowanie imprezy masowej jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, ponieważ nawet drobne niedopatrzenie związane z brakiem wystarczającej ilości energii elektrycznej może mieć bardzo negatywne skutki. Choćby automatyczne bramki przepuszczające wchodzących, skanery biletów, monitoring czy kasy fiskalne nie będą działać bez zapewnienia ciągłości dostaw prądu. Od tego zależy nie tylko to, czy impreza będzie udana, ale także czy będziemy w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo i szybko reagować w razie pojawienia się trudnych sytuacji. Dlatego aby zapewnić sobie pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzenia, najlepszym wyjściem jest wypożyczenie agregatu wytwarzającego prąd o potrzebnej nam mocy.

plac budowy

Wykorzystanie agregatów prądotwórczych na placach budów

Agregat prądotwórczy to urządzenie będące samodzielnym i niezależnym źródłem prądu elektrycznego. Wyposażone jest w silnik spalinowy, a jego praca polega na przetwarzaniu energii mechanicznej w elektryczną. Agregat przyda się jako zasilanie rezerwowe wszędzie tam, gdzie znajdują się maszyny zasilane prądem, które muszą działać nieprzerwanie, nawet w przypadku przerw w zasilaniu. Jest potrzebny również w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci energetycznej, a potrzebna jest elektryczność – w tym na przykład na placu budowy.

Do czego przyda się agregat na placu budowy?

Podczas wykonywania wielu prac potrzebny jest prąd elektryczny, tymczasem na placu budowy nie zawsze mamy do niego dostęp albo pojawiają się przerwy w zasilaniu z sieci. Dlatego agregat prądotwórczy, który można wynająć, jest tu niezastąpiony. Przyda się do działania różnorodnych sprzętów budowlanych, takich jak piły, frezarki, wiertarki i wiertnice, szlifierki czy pompy. Dzięki agregatowi będziemy w stanie również odpowiednio oświetlić obszar budowy, aby robotnicy mogli bez problemów wykonywać swoją pracę również wieczorami, a nawet w nocy, jeśli będzie taka potrzeba. Pozwoli to uniknąć opóźnień i zapewni bezpieczeństwo wszystkim osobom zatrudnionym na placu budowy. Poza tym całonocne oświetlenie całego obszaru pozwala na lepsze jego kontrolowanie, czy nie dostają się w jego obręb niepowołane osoby.

Jaki agregat prądotwórczy wybrać na plac budowy?

Aby wybrać odpowiedni generator prądotwórczy, musimy obliczyć całą potrzebną nam moc prądu. W tym celu sprawdzamy i sumujemy maksymalną moc poszczególnych urządzeń, które będą pracowały na budowie. Potrzebny nam agregat musi mieć moc wyższą od uzyskanej sumy, ponieważ sprzęty pobierają trochę więcej prądu na swój rozruch. Poza tym sprawdzamy, czy urządzenia wykorzystywane podczas prac budowlanych są jedno- czy trójfazowe, bo od tego zależy również wybór właściwego generatora. Te jednofazowe można wykorzystywać do urządzeń o napięciu 230 V, a trójfazowe do 400 V lub niższego i właśnie te drugie są bardziej uniwersalne, dlatego najlepiej je wybrać na plac budowy.

agregat

Jak ograniczyć hałas z agregatów?

Korzystanie z generatorów prądu jest sposobem na dostarczanie zasilania, tam, gdzie nie ma sieci elektrycznej lub nie pracuje ona poprawnie. Wynajem agregatu jest stosowany także w sytuacjach, gdy istniejąca infrastruktura energoelektryczna nie jest w stanie dostarczać prądu o właściwych parametrach. Choć korzystanie z agregatów jest bardzo efektywne, wiąże się jednak także z pewnymi mankamentami, do których należy zaliczyć przede wszystkim powstający podczas ich pracy hałas. Przekonajmy się, jak można sobie poradzić z tym problemem.

Dlaczego agregaty prądotwórcze hałasują?

Agregat prądotwórczy jest wykorzystywany jako niewielka mobilna elektrownia. Instalowany na odpowiednio dużej przyczepie, skrzyni samochodu dostawczego albo ciężarowego jest dostarczany w miejsce, gdzie ma zostać użyty. Praca urządzenia wiąże się z generowaniem prądu w prądnicy o znacznych rozmiarach i dużej wydajności. Pozwala ono na zamianę energii mechanicznej tj. ruchu wirnika, który obraca się wewnątrz stojana, będącego rdzeniem magnetycznym na energię elektryczną. Jest ona indukowana w uzwojeniu w wyniku pojawienia się pola magnetycznego, przenikającego do cewki stojana. Funkcjonowanie samej prądnicy nie generuje dużej ilości hałasu ze względu na jej dobre łożyskowanie. Inaczej jest w przypadku źródła napędu wprawiającego wirnik w ruch. Zwykle jest to motor diesla lub benzynowy, a niekiedy jednostka spalinowa zasilana LPG. W rezultacie jej pracy powstaje hałas odpowiadający pojemności zamontowanego silnika i obrotów, na jakich pracuje.

Czy można coś poradzić na hałas agregatu prądotwórczego?

Sposobem na zmniejszenie uciążliwości związanych z korzystaniem z agregatu jest ustawienie go możliwie daleko od zasilanych urządzeń. Warto jednak pamiętać, że niewiele można poradzić na to, jak sprzęt jest skonstruowany. Wiele agregatów jest wyposażonych w specjalne wyciszenia – silniki są montowane na amortyzatorach elastomerowych lub sprężynach, co tłumi drgania. Używa się mat wyciszających i ulepszonych tłumików. Ważne będzie też unikanie przeciążeń.

agregat

Od czego zależy rzeczywista moc agregatu?

Agregaty prądotwórcze to sposób na dostarczenie zasilania w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci energetycznej, albo tam, gdzie parametry prądu są niewystarczające oraz w sytuacjach awaryjnych. Zakup lub skorzystanie z opcji wynajmu agregatu prądotwórczego wymaga jednak ustalenia, jaka moc będzie potrzebna w konkretnym przypadku. Choć zawsze można używać urządzenia o wyższej mocy, to nie będzie to ekonomiczne, podłączenie odbiorników o zbyt dużym zapotrzebowaniu na prąd do agregatu o zbyt niskiej wydajności może natomiast skutkować uszkodzeniem urządzeń. Zobaczmy, co wiąże się z określaniem rzeczywistej mocy agregatu.

Podstawowe parametry agregatów prądotwórczych

Najważniejsze informacje na temat agregatu można znaleźć w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, a kluczowe z nich będą umieszczone również na tabliczce znamionowej. Przy ustalaniu czy agregat będzie się nadawał do konkretnego zastosowania istotne są: moc maksymalna oraz moc znamionowa. Moc maksymalna nazywana także mocą szczytową to najwyższa moc urządzenia, z jaką teoretycznie może ono pracować w optymalnych warunkach. Moc znamionowa to inaczej moc ciągła, która pokazuje jakiej ilości prądu sprzęt jest w stanie dostarczać podczas swej regularnej pracy. Większość agregatów nie osiąga w rzeczywistości swej mocy maksymalnej, a moc rzeczywista odpowiada ich mocy ciągłej. Nie można też zapominać, że moc jest określana jako wartość mocy pozornej. Dla ustalenia mocy czynnej należy skorygować ją o współczynnik cos φ.

Jak dopasować moc agregatu?

Każde urządzenie wykorzystujące energię elektryczną charakteryzuje się określonym zapotrzebowaniem na moc w trakcie normalnego działania. Znaczna część sprzętu zasilanego prądem potrzebuje jednak również pewnej ilości mocy biernej, która nie jest wykorzystywana do pracy układu, ale jest niezbędna do podtrzymywania jego pracy. Wielkość mocy, która będzie konieczna do korzystania z podłączanych do agregatu odbiorników prądu, musi więc być większa o około 20–30% od zapotrzebowania podanego na ich tabliczkach znamionowych.