1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Jak bezpiecznie używać agregatów?

Jak bezpiecznie używać agregatów?

Agregaty prądotwórcze pełnią kluczową funkcję w sytuacjach, gdy dochodzi do awarii i przerw w dostawie prądu. Dzięki tym urządzeniom można wytworzyć energię potrzebną do zasilenia stacji transformatorowych, różnego rodzaju maszyn, a nawet całych budynków takich jak sklepy czy zakłady produkcyjne. Wykorzystywanie agregatów prądotwórczych wymaga jednak posiadania określonej wiedzy dotyczącej obsługi urządzeń tak, by korzystanie z nich przebiegało w sposób bezpieczny dla użytkowników. Niezachowanie ostrożności lub korzystanie z niesprawnego sprzętu może prowadzić do poważnych skutków, w tym nawet do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób obsługujących agregaty i znajdujących się w ich otoczeniu. Warto zatem poznać zasady BHP, by wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z tego rodzaju urządzeń.

Zasady bezpieczeństwa użytkowania agregatów prądotwórczych

Dostępne na rynku agregaty prądotwórcze różnią się od siebie mocą oraz zastosowaniem. Generatory o niewielkiej mocy mogą być użytkowane przez osoby pełnoletnie, które dokładnie zapoznały się z instrukcją obsługi urządzenia oraz zasadami BHP bądź zostały odpowiednio wcześniej przeszkolone, z kolei agregaty prądotwórcze o większej mocy, służące np. do zasilania budynków, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego uprawione. Wynajmując agregat, warto zdecydować się na profesjonalną obsługę operatorów, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z urządzeń. Nie należy jednak zapominać o tym, że w każdym przypadku, niezależnie od sytuacji, istotne znaczenie ma zachowanie ostrożności oraz zastosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wśród podstawowych zasad BHP wymienia się konieczność potwierdzenia sprawności urządzenia jeszcze przed jego uruchomieniem. Jeśli w tym czasie wykryje się nieprawidłowości lub stan techniczny generatora będzie budził wątpliwości, pod żadnym pozorem nie należy korzystać z agregatu. Z kolei w przypadku, gdy okaże się, że sprzęt jest w pełni sprawny, można przejść do kolejnej czynności, czyli jego prawidłowego ustawienia. Agregat prądotwórczy nie może być ustawiony w miejscu, w którym rozlane są wszelkiego rodzaju płyny takie jak np. woda czy paliwo. Co więcej, musi znajdować się także z dala od źródeł ciepła i miejsc, w których przechowywane są materiały wybuchowe i łatwopalne. Koniecznie powinien być ustawiony na równej powierzchni oraz zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Kluczową kwestią jest również ułożenie generatora w taki sposób, by zapewnić odpowiedni kierunek odprowadzania spalin. Niewskazane jest stosowanie agregatów w zamkniętych przestrzeniach, mianowicie uwalniane przez nie spaliny są toksyczne, a bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza urządzenia mogą się przegrzać. Na otwartej przestrzeni natomiast odległość wylotu tłumika od przeszkód takich jak np. ściany powinna wynosić minimum 1,5 m. Ważne jest również to, by generatory znajdowały się z dala od dzieci. W trakcie użytkowania należy także pamiętać o tym, że:

  • Odbiorniki prądu należy podłączać do generatora stopniowo dopiero po jego uruchomieniu. W przypadku ich odłączania z kolei należy to zrobić jeszcze przed zakończeniem działania urządzenia.
  • Po uruchomieniu agregatu nie można go tankować, niemniej należy kontrolować ilość paliwa, tak, by nie dopuścić do ubytków poniżej dopuszczalnego poziomu. Najlepiej uzupełnić zbiornik każdorazowo przed rozpoczęciem pracy.
  • Urządzenie musi mieć zapewnioną odpowiednią stabilność, tak by nie przesuwało się w trakcie pracy.
  • Tłumik i prądnica generatora prądu w trakcie wytwarzania energii osiągają wysokie temperatury, a dotknięcie ich możne doprowadzić do poparzenia.

Przy zastosowaniu powyższych zasad można uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia oraz sytuacji, które mogą narażać życie użytkowników agregatów i osób znajdujących się w pobliżu urządzenia na utratę zdrowia, a nawet i życia. Mianowicie przy użytkowaniu tego rodzaju sprzętów bezpieczeństwo jest najważniejsze.