1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Jak powstają linie oświetlenia...

Jak powstają linie oświetlenia ulicznego?

Budowa linii oświetlenia ulicznego musi być poprzedzona wykonaniem projektu technicznego i zgodą władz terenu na rozpoczęcie budowy. Dopiero po zakończeniu wszystkich przygotowań, można przystąpić do właściwych prac montażowych oświetlenia ulicznego, które muszą być prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami. Dowiedz się, jak one przebiegają i kto może je wykonywać.

Niestety, wciąż na ulicach spotykane są linie oświetlenia zbudowane z błędami, polegającymi na przykład na tym, że źródło światła niepotrzebnie skierowane jest w niebo lub w okna domów. Dlatego tak ważne jest, by wykonanie projektu oraz realizację powierzyć specjalistom z dużym doświadczeniem.

Jakie są etapy budowy oświetlenia ulicznego?

Budowa oświetlenia ulicznego obejmuje budowę słupów stalowych na betonowych podstawach, poprowadzenia kabli oraz podłączenia prądu. Kabel układa się zwykle w rowie linią falistą, pozostawiając zapas 1 m przy słupach. W miejscach, gdzie kabel będzie napotykał przeszkody w postaci infrastruktury podziemnej (kable, wodociągi, kanalizacja) oraz elementów architektonicznych, na przykład słupów ogrodzenia, należy stosować specjalne rury ochronne. Następnie trzeba je zabezpieczyć przed wodą. Ułożone kable trzeba odpowiednio oznaczyć (typ kabla, trasa linii kablowej, rok ułożenia), a następnie połączyć z szafą oświetleniową. Kolejnym etapem jest budowa uziemienia oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ewentualnej rozbudowy w razie potrzeby.

Kto może dokonać budowy oświetlenia ulicznego?

Wszystkie usługi elektryczne mogą świadczyć jedynie specjaliści z uprawnieniami SEP. Mają oni wiedzę i doświadczenie pozwalające na właściwe zabezpieczenie zarówno instalacji, jak i zespołu przed groźnymi wypadkami. Zarówno transport, jak i montaż wszystkich elementów instalacji trzeba wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi elektroenergetycznych linii kablowych, zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym, przepisami BHP i przepisami dotyczącymi budowy urządzeń elektroenergetycznych.