1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Jak wygląda montaż rozdzielnicy...

Jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej?

Rozdzielnica elektryczna to element układu elektroenergetycznego, którego głównym zadaniem jest rozdział oraz przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej między obwodami i podsystemami. Rozdzielnica jest połączeniem między zewnętrzną linią zasilającą budynek a poszczególnymi obwodami, zatem ilość elementów jest dobierana w zależności od potrzeb. W naszym wpisie przyjrzymy się, jak wygląda montaż rozdzielnicy elektrycznej w praktyce.

Przygotowanie do prac, montaż szyny i podłączenie głównego przewodu

Zanim przystąpimy do prac nad montażem rozdzielnicy, wyłączamy główne zasilanie. Rozdzielnica elektryczna to zwykle skrzynia wykonana z tworzywa sztucznego lub z metalu, która wspiera się na stabilnej szynie. Powinna być ulokowana w takim miejscu, by dostęp do niej nie był w przyszłości w żaden sposób utrudniony. Szynę montuje się zwykle do ściany za pomocą stabilnych wkrętów.

Zaczynamy od podłączenia przewodu głównego, który jest prowadzony od licznika prądu w budynku.

Łączenie poszczególnych obwodów zabezpieczonych oddzielnymi wyłącznikami

Kolejny etap prac to już łączenie poszczególnych obwodów. Obecnie najczęściej każdy obwód jest zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, tzw. bezpiecznikiem lub inaczej korkiem. To kwestia bezpieczeństwa, instalacje elektrycznie bezwzględnie muszą być bezpieczne, ale też możliwość połączenia wszystkich wejść równolegle. Wyprowadzamy z nich przewody, które zasilają poszczególne obwody. Zgodnie z zaleceniami najlepiej do każdego pomieszczenia doprowadzić zasilanie z dwóch faz. To na wypadek awarii jednej z nich.

Dodatkowe zabezpieczenia i sprawdzenie działania rozdzielnicy

W zależności od potrzeb w rozdzielnicy elektrycznej mogą znaleźć się również inne zabezpieczenia, jak wyłączniki różnicowoprądowe, które odłączają instalację od zasilania, gdy pojawi się różnica wartości prądu w przewodach fazowych i zerowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w przypadku uszkodzenia instalacji, gdy prąd „ucieka” na przykład na obudowy urządzeń elektrycznych.

Gdy wszystkie poszczególne elementy rozdzielnicy są skompletowane, połączone, włączamy główne zasilanie i przeprowadzamy test, czy wszystko działa sprawnie.