1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Jakie pomiary elektryczne trzeba...

Jakie pomiary elektryczne trzeba wykonać do odbioru budynku?

Zanim budynek zostanie oddany do użytku, trzeba sporządzić między innymi protokół odbioru instalacji elektrycznej. To dokument, który potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem i może być bezpiecznie eksploatowana. Odbiór instalacji elektrycznej to oględziny, jak np. sprawdzenie doboru przewodów ze względu na obciążalność prądową, czy sprawdzenie poprawności połączeń przewodów, podczas których dokonuje się też pomiarów elektrycznych. Jakich?

Informacje zawarte w protokole odbioru instalacji elektrycznej

Zanim przejdziemy do tematu wykonywanych pomiarów elektrycznych, postaramy się wyklarować, co właściwie powinien zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej, który trzeba złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. To oczywiście wszelkie podstawowe dane na temat nieruchomości (miejsce, rodzaj nieruchomości, daty itp.), a do tego najważniejsze informacje o instalacji elektrycznej. To ilość punktów elektrycznych zamontowanych w obiekcie, moc zainstalowanych odbiorników, lokalizacja skrzynki elektrycznej, informacje o plombach, usytuowanie punktów elektrycznych itd. Sprawdzając instalację elektryczną, osoba z właściwymi uprawnieniami ocenia, czy nadaje się ona do bezpiecznego użytku.

Podstawowe pomiary elektryczne wykonywane przy odbiorze instalacji elektrycznej

Podstawowe pomiary elektryczne niezbędne do odbioru budynku to pomiar rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i wyłączników różnicowo-prądowych. Wątpliwości mogą tutaj wzbudzać pomiary impedancji pętli zwarcia, bo w sytuacji, gdy instalacja elektryczna jest dopiero odbierana, nie jest jeszcze zasilana ze źródła docelowego, a tymczasowego. Wyniki pomiarów impedancji będą inne na zasilaniu tymczasowym, inne na docelowym, jednak warto je wykonać jeszcze przed odbiorem budynku, bo pozwalają ocenić, czy instalacja elektryczna rzeczywiście została wykonana prawidłowo, bez błędów i ewentualnych niedopatrzeń.