1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze...

Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze przydają się przy nagłych brakach prądu, aby zapewnić ciągłe działanie niezbędnych urządzeń w rolnictwie, służbie zdrowia, straży pożarnej, zakładach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Są również używane są wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Zależnie od potrzeb istnieją agregaty o różnych mocach znamionowych i rozmaitych sposobach działania. Bardzo ważna jest ich bezpieczna obsługa, aby urządzenia te działały poprawnie i nie stanowiły zagrożenia podczas swojej pracy.

Jak bezpiecznie obsługiwać agregat?

Aby zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania agregatu prądotwórczego, bardzo ważne jest jego obsługiwanie przez odpowiednio przeszkolonego i uprawnionego do tego operatora. Pozostałe zasady, które również są istotne, to przede wszystkim:

 • Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed jego włączeniem, ponieważ każdy model może mieć pewne specyficzne zasady związane z obsługą.
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp w czasie uruchamiania urządzenia, ponieważ nawet drobne zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje.
 • Sprawdzenie podłoża, na którym umieszczamy agregat prądotwórczy – czy powierzchnia jest równa i czy nie rozlano na niej paliwa ani innych cieczy.
 • Zabezpieczenie otoczenia przed przypadkowym dotknięciem agregatu przez dzieci lub dorosłych, ponieważ jego powierzchnia silnie się nagrzewa i może to grozić poparzeniem.
 • Sprawdzenie przed włączeniem urządzenia, w którą stronę wyrzucane będą spaliny i czy będą w odpowiedni sposób odprowadzane na zewnątrz, aby trujące gazy nie kumulowały się wewnątrz pomieszczenia.
 • Przed uruchomieniem agregatu istotne jest również sprawdzenie stanu paliwa i uzupełnienie, jeśli jest to potrzebne. Nie wolno tego robić już w czasie jego pracy.
 • Podczas podłączania rozmaitych urządzeń należy sprawdzić, czy ich łączna moc nie jest za wysoka dla możliwości agregatu. Poza tym istotne jest podłączanie konkretnych maszyn jedna po drugiej, a nie wszystkich jednocześnie.